Educatief Theater Producties

theatervoorstellingen die er toe doen

Educatief Theater Producties biedt naast reguliere voorstellingen een 4-tal cultureel educatieve optredens voor VO-scholen. Deze voorstellingen kunnen op school – Corona proof – uitgevoerd worden.

De professionele acteurs willen graag, in overleg met opdrachtgever na afloop van de voorstelling, samen met docent en leerlingen een nagesprek aangaan.

Het zijn succesvolle producties en inhoudelijk op kwaliteit gekozen. Duur van de voorstellingen ca. 1 uur.

Wij zijn CJP Partner en de optredens kunnen met CJP Kaart betaald worden.

Hoogvlieger, door Harry Piekema

Met als leidraad het verhaal van Icarus en zijn geniale vader Daedalus duikt Harry in de rijkheid van de Griekse mythologie. Verrassend, luchtig, humorvol en actueel. Het verhaal van Daedalus gaat over hoe het kwam dat deze vader zijn zoon bezwoer niet te hoog en niet te laag te vliegen, en waarom die zoon daar natuurlijk niet naar luisterde. Icarus wil hoger vliegen dan hij kan, losgezongen van de werkelijkheid in het verlangen alles te kunnen. Alle niveaus, voor leerlingen klassieke talen een must.

MEI, door Kenneth Herdigein

Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Deze eerste zin van het beroemde gedicht MEI van Herman Gorter, vormt de rode draad in de lichtvoetige voorstelling over de liefde voor taal en fascinatie voor dichters. Een fascinatie die terugvoert naar de wortels van Kenneth: zijn geboorteland Suriname. Kenneth ziet bijvoorbeeld in het werk van Michael Slory duidelijk de inspiratie die de Hollandse dichtmeesters hem hebben geschonken. In 1863 werd de slavernij afgeschaft. Er braken andere tijden aan. Een nieuwe lente in de literatuur. Alle niveaus en geschikt voor midden- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo

In Oorlog en Liefde, door Timo Waarsenburg

In oorlog en liefde vertelt Timo Waarsenburg in ik-vorm op indrukwekkende wijze het waargebeurde oorlogsverhaal van Hans Beckman (1919-2011) een cadet-sergeant in het Nederlandse leger als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.

In de eerste maanden na de capitulatie verliest Beckman zijn zusje en ziet hij zijn vader afgevoerd worden naar de Scheveningse gevangenis. Hij besluit naar Engeland te vluchten om zich daar bij het leger aan te sluiten. Maar het lot beschikt anders. Hij wordt opgepakt en afgevoerd naar Auschwitz. Daar ontmoet hij Noëmi Trpin, een 21-jarige gevangene uit Slovenië op wie hij op slag verliefd raakt. Zou hij het meisje van zijn dromen ooit nog zien?

De schoolversie –met lesbrief- past binnen een lesuur (50-60 minuten) en is geschikt voor midden- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo

Sarphati, een ongekende volksheld

Amsterdam. Begin negentiende eeuw. Een groot deel van de bevolking sterft aan cholera; de kolere. Grachten zijn open riolen en een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Een failliete stad met een roemrijk verleden en een hopeloze toekomst. Die stad smeekt om hulp, en die hulp komt; Van een joodse armenarts: Samuel Sarphati.

Hij trekt Amsterdam letterlijk uit de stront en bouwt paleizen voor haar inwoners.

Acteur Harpert Michielsen, die ook geschiedenis heeft gestudeerd, maakt educatieve voorstellingen over Amsterdammers die je van de straatnaam kent, maar waarvan je geen idee hebt wie ze zijn. Want wie kent Sarphati nog? Die heet toch Park van zijn achternaam? Alle niveaus voortgezet onderwijs.

Contact Gerda J van Cappellen theater@hktproducties.nl of WhatsApp 06-27045207